796-300-796 biuro@facebiznes.pl

Biznes Plany

FaceBiznes Sp. z o.o. wykonuje na zlecenie naszych Partnerów profesjonalne biznes plany, studia wykonalności (część opisowa oraz finansowa) dla transakcji (kredyty, dotacje, dofinansowania z Urzędu Pracy) będących w naszej obsłudze, jak i niezależnie, zgodnie z oczekiwaniami naszych Klientów. Wszystkim naszym Partnerom, gwarantujemy że przygotowany za naszym pośrednictwem biznes plan będzie opracowany fachowo, merytorycznie, w sposób jasny i rzetelny, wyczerpująco opisując obecną lub planowaną działalność gospodarczą, przedstawiając realne szanse i zagrożenia biznesowe. Dobrze zaprezentowany model biznesowy zawierał będzie prezentacje projektu biznesowego, rzetelną i dokładną analizę rynku, analizę finansową przedsięwzięcia, jak i Inwestora, właściciela firmy, analizę SWOT, a także projekcje ekonomiczne (plany i prognozy wyników finansowych).

:: Do czego potrzebny jest biznes plan / studium wykonalności? ::

Biznes plan, opracowywany jako narzędzie wspierające pozyskanie zewnętrznego finansowania (np. kredytu bankowego, pożyczki, dotacji ze środków unijnych, dotacji z Urzędu Pracy, a także w celu pozyskania zewnętrznego Inwestora) jest częstokroć niezbędny przy wykonaniu oceny przez organ finansującego przedsięwzięcia w zakresie stopnia jego bezpieczeństwa i rentowności.

Odmianą biznes planu szeroko stosowaną przy planowaniu inwestycji o charakterze infrastrukturalnym, niekomercyjnym jest tzw. Studium Wykonalności

Chętnie podejmiemy się opracowania każdego biznes planu, niezależnie od zakresu, wielkości oraz celu przedsięwzięcia.

:: Koszt ::

Koszt sporządzenia pojedynczego biznes planu lub studium wykonalności uzależniony jest od wielkości przedsięwzięcia oraz od zakresu planowanych prac, czyli od tego, do jakiej instytucji będzie składany dokument i ustalany jest indywidualnie.

:: w CENIE: 5 poprawek ::

Zlecając nam usługę opracowania biznes planu i/lub studium wykonalności, po zakończeniu prac zobowiązujemy się do wykonania W CENIE ZLECENIA 5-ciu dodatkowych poprawek w obrębie każdego sporządzonego dokumentu, zgodnie z oczekiwaniami docelowych instytucji. Przez dodatkowe poprawki rozumiemy dostosowanie istniejącego, sporządzonego przez nas biznes planu do potrzeb i oczekiwań wskazanej instytucji finansującej, bez zmiany przedmiotu samego biznesu.

:: 10% rabatu ::

Wszyscy, którzy nawiążą współpracę z FaceBiznes Sp. z o.o. w zakresie pozyskania finansowania, otrzymują rabat w wysokości 10% na wszystkie dodatkowe usługi oferowane przez naszą Spółkę.

Piszemy biznes plany oraz studia wykonalności dla potrzeb pozyskania zewnętrznego finansowania – kredytu bankowego, pożyczki, dotacji ze środków unijnych, dotacji z Urzędu Pracy, a także w celu pozyskania zewnętrznego Inwestora do sfinansowania pomysłu naszych Partnerów.