796-300-796 biuro@facebiznes.pl

Nieruchomości

Mając na uwadze różnorodne zapotrzebowanie naszych Partnerów, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie najmu, zakupu oraz sprzedaży nieruchomości komercyjnych i niekomercyjnych, działek, lokali mieszkalnych oraz usługowych itp. Oferujemy m.in.:

:: Wyceny Nieruchomości ::

Przygotowywanie operatów / wycen nieruchomości metodą dochodową i/lub przychodową dla potrzeb zbycia/nabycia nieruchomości, jak i dla transakcji bankowych

:: Ubezpieczenie Nieruchomości ::

Koszt ww obsługi ustalany jest indywidualnie w zależności od Państwa możliwości oraz zakresu działań.

:: Obsługę Prawną Transakcji ::

: obsługa zleceń sprzedaży / zakupu nieruchomości
: sporządzanie dokumentacji nabycia/zbycia nieruchomości
: prowadzenie negocjacji pomiędzy kupującymi i sprzedającymi
: badanie ksiąg wieczystych oraz stanu prawnego nieruchomości
: konsultacje w zakresie treści umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży
: sporządzanie umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży
: pomoc w kompletowaniu niezbędnych dokumentów do realizacji transakcji
: konsultacja i sporządzanie treści aktów notarialnych
: pomoc i konsultacje w zakresie sporządzania wniosków i dokumentów związanych  z wpisaniem hipoteki banku do księgi wieczystej niezbędnych do złożenia w sądzie
: doradztwo w zakresie nieruchomości, w tym w kwestiach podatkowych związanych ze
sprzedażą nieruchomości

:: Finansowanie Zakupu / Modernizacji Nieruchomości ::

:kredyty inwestycyjne dla firm
:kredyty hipoteczne dla osób prywatnych
:finansowanie wkładu własnego zakupu nieruchomości
:finansowanie podatku VAT (w przypadku przedsiębiorców)
:refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych w związku z zakupem lub
:modernizacją nieruchomości
:leasing nieruchomości
:dotacje związane z modernizacją / budową / rozbudową nieruchomości

:: Egzekucje Komornicze ::

: konsultacje w zakresie możliwości zawieszenia lub wstrzymania postępowania egzekucyjnego na nieruchomości
: prowadzenie mediacji w zakresie wstrzymania bądź zawierzenia toczącego się postępowania egzekucyjnego na nieruchomości
: wykup wierzytelności z przeniesieniem własności nieruchomości