796-300-796 biuro@facebiznes.pl

Wykup Wierzytelności

Wykup wierzytelności ma na celu poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przejmując wierzytelności wraz z ryzykiem ich wypłacalności. FaceBiznes Sp. z o.o. umożliwia swoim Partnerom skorzystanie z wykupu wierzytelności, Ich upłynnienie poprzez sprzedaż jest w takich przypadkach interesującym rozwiązaniem.

Największą zaletą tej usługi jest natychmiastowy wpływ gotówki w wysokości uzgodnionej ceny wierzytelności.

Istnieje również możliwość zbycia również niewymagalnych wierzytelności. Mogą to być transakcje jednorazowe bądź okazjonalne. Nie jest wymagana deklaracja stałej współpracy. Dzięki temu nasi Klienci zyskują możliwość elastycznego zarządzania płynnością finansową. Sprzedaż wierzytelności powoduje ich usunięcie z bilansu i ogranicza konieczność tworzenia rezerw z tytułu przeterminowanych należności.

Każdy przedsiębiorca może zwrócić się do FaceBiznes Sp. z o.o. o przedstawienie niezobowiązującej wyceny posiadanej wierzytelności bądź ich pakietu.