796-300-796 biuro@facebiznes.pl

Dotacje unijne

Pozyskaliśmy dotacje dla wielu przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Z naszym wsparciem możecie Państwo skutecznie wnioskować o bezzwrotne wsparcie dotacyjne na rozwój biznesu z regionalnych i krajowych programów operacyjnych. W naborach dotacyjnych dokumentacja aplikacyjna jest bardziej rozbudowana niż w latachubiegłych – przygotowanie dobrego wniosku o dofinansowanie wymaga najczęściej kilku tygodni wspólnej pracy: konsultantów i przedsiębiorców, dlatego pracę nad wnioskiem dotacyjnym najlepiej rozpocząć jeszcze kilka tygodni przed ogłoszeniem naboru.

Przygotowujemy:

 

  • Pełny wniosek o dofinansowanie
  • Załączniki do wniosku o dofinansowanie, m.in.: Biznes Plany, Studia Wykonalności, Raporty i Opinie Oddziaływania na Środowisko
  • Inne wymagane analizy ekonomiczne i finansowe.

Wspieramy Klientów również w:

 

  • przygotowaniu i zwiększeniu szans na dofinansowanie w nadchodzących naborach – m.in. audyt dotacyjny
  • rozliczaniu pozyskanych dotacji zgodnie z wytycznymi instytucji pośredniczących
  • weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie przygotowanego przez Klienta samodzielnie
  • wyborze optymalnej formy finansowania inwestycji.

 

Wspieramy średni biznes opracowując projekty o wartościach często przekraczających 10 mln zł. Jednak nie stronimy również od wsparcia młodych przedsiębiorców (start up) i rozwijających się mikro i małych firm, realizujących mniejsze projekty o wartości kilkuset tys. zł.

Szukasz finansowania dla swojej firmy? Sprawdź możliwości jakie daje Faktoring!