796-300-796 biuro@facebiznes.pl

Wyceny

:: Wycena nieruchomości ::

 • Operaty szacunkowe sporządzane dla wszelkiego typu nieruchomości.
 • Badanie ksiąg wieczystych.
 • Wycena portfela nieruchomości stanowiących zabezpieczenie udzielonego kredytu.
 • Wycena portfeli inwestycyjnych nieruchomości biorąc pod uwagę ich fizyczne, techniczne charakterystyki w relacji do rynkowego poziomu. Stopy i dochody są bieżąco monitorowane. Wyceny przeprowadzamy okresowo i są one wspierane przez badania rynku.

:: Doradztwo ::

 • Analizy optymalnego wykorzystania nieruchomości.
 • Analizy „Catchment Area”.
 • Analizy oddziaływania na siebie konkurencyjnych obiektów.
 • Oceny lokalizacji nieruchomości pod względem przydatności dla biznesu.
 • Oceny punktów sprzedaży.
 • Badania dotyczące zbywalności nieruchomości.
 • Studia wykonalności inwestycji. Oceniamy także nowe możliwości inwestycyjne biorąc pod uwagę strategię inwestycyjną naszych klientów.
 • Opinie o wpływie inwestycji na środowisko.

:: Wycena przedsiębiorstw ::

 • Wycena przedsiębiorstw
  • Metodami dochodowymi
  • Metodami majątkowymi
 • Wykonujemy także wyceny majątku dla celów finansowo księgowych (sprawozdań finansowych)
 • Wyceny dokonywane są dla celów kupna-sprzedaży, zabezpieczenia kredytów, ubezpieczeń, fuzji i przejęć firm
 • Wycena nieruchomości przedsiębiorstw

:: Inne usługi ::

 • Wyceny maszyn, urządzeń, środków transportu, roślin.
 • Wyceny majątku.
 • Świadectwa energetyczne.
 • Due diligence techniczne.
 • Due diligence prawne.
 • Inwentaryzacje nieruchomości.

:: Obszar działania ::

 • Usługi prowadzimy na terenie całego kraju.

Przy współpracy z doświadczonym Zespołem certyfikowanych rzeczoznawców, świadczymy usługi doradcze na rynku nieruchomości. Współpracujący z nami pracownicy i współpracownicy posiadają bardzo wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie praktyczne skoncentrowane na projektach związanych z szacowaniem wartości nieruchomości i doradztwem inwestycyjnym.

Wykonujemy wyceny nieruchomości komercyjnych oraz mieszkaniowych, zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Wyceny sporządzane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz z uwzględnieniem wytycznych instytucji, dla których są przeznaczone.

Co nas wyróżnia?

:: Sporządzane opracowania, operaty szacunkowe, jak również wszelkie opinie i ekspertyzy, opracowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW), a także standardami międzynarodowymi (IVSC, TEGoVA, RICS).

:: Wyceny opracowywane są jedynie przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych, będącymi dodatkowo członkami skupionymi w obrębie Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

:: Współpracujący z nami rzeczoznawcy, dzięki znajomości lokalnych i regionalnych rynków, posiadają informację pozwalające na sporządzanie niezależnych i bezstronnych opracowań oraz wsparcia swoich klientów.

:: za pośrednictwem FaceBiznes Sp. z o.o., zlecenia realizowane są na najwyższym poziomie, fachowo, oraz terminowo, a także z możliwością modyfikacji pod kątem indywidualnych wymagań ze strony konkretnych Instytucji docelowych, gdzie dokumentacja ma być złożona (w cenie wyceny).

Istnieje również możliwość zlecenia współpracującym z nami Rzeczoznawcom weryfikacji sporządzonego wcześniej operatu, wyceny w celu weryfikacji zawartych w nim danych lub aktualizacji pod kątem wymagań docelowego odbiorcy.

Zapraszamy!

Zespół FaceBiznes Sp. z o.o.