796-300-796 biuro@facebiznes.pl

Faktoring

Dbając o kondycję biznesową naszych Partnerów i mając na uwadze ich indywidualne potrzeby finansowe, w ramach działalności naszej Spółki FaceBiznes Sp. z o.o. zatroszczyliśmy się o szerokie spektrum możliwości finansowania Państwa potrzeb faktoringowych, które w skrócie opisujemy poniżej. Aby usprawnić w czasie obsługę Państwa zobowiązań i należności, podjęliśmy współpracę z wiodącymi na rynku Instytucjami Faktoringowymi (Faktorami), u których wynegocjowaliśmy dla naszych Partnerów korzystne warunki dostosowane do indywidualnych potrzeb i kondycji danego przedsiębiorstwa. Dzięki nawiązanej współpracy, możemy zaproponować Państwu kompleksowe doradztwo oraz profesjonalną opiekę podczas całego procesu weryfikacji, podjęcia współpracy z Faktorem, a także w późniejszej jej kontynuacji.

:: Faktoring Klasyczny ::

Doskonałe narzędzie stworzone dla małych i średnich przedsiębiorstw, ułatwiające zachowanie płynności finansowej w firmie. Prosty mechanizm tej usługi, polega na tym że pieniądze z wystawionych kontrahentowi faktur z odroczonym terminem płatności, spłyną do przedsiębiorcy natychmiast po dokonaniu sprzedaży, a cały ciężar monitorowania spływu należności będzie ciążył wyłącznie na firmie faktoringowej.
Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca otrzymuje dostęp do gotówki bezpośrednio po wystawieniu faktury (bez oczekiwania na termin jej zapłaty), profesjonalny monitoring należności w firmie oraz zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia biznesu. Faktoring klasyczny dostępny jest w dwóch wariantach: faktoring z regresem lub bez.

:: Faktoring Uproszczony ::

Instrument umożliwiający bardzo elastyczne zarządzanie płynnością i terminem spieniężania swoich należności w biznesie. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy nie mają stałych potrzeb w zakresie faktoringu i nie chcą wiązać się długoterminowymi umowami. Jest to forma sfinansowania nawet pojedynczej płatności, bez konieczności cesji wszystkich należności od danego odbiorcy. Faktoring uproszczony dostępny jest w dwóch wariantach: faktoring z regresem lub bez. Faktoring uproszczony dostępny jest w dwóch wariantach: faktoring z regresem lub bez

Bez Regresu

To podwójne zabezpieczenie interesów finansowych przedsiębiorca – prócz finansowania należności, instytucja faktoringowa (Faktor) przejmuje na siebie ryzyko związane z brakiem płatności ze strony kontrahenta przedsiębiorcy, dzięki czemu prócz finansowania bieżącej działalności firmy, przedsiębiorca nie musi obawiać się konsekwencji odwlekanych w czasie płatnościach po stronie kontrahentów.

Co zyskuje Przedsiębiorca?
 • uregulowanie płatności za fakturę niezwłocznie po przekazaniu do faktoringu
 • gwarancję otrzymania zapłaty za fakturę
 • zabezpieczenie firmy przed ryzykiem niewypłacalności, upadłości Odbiorcy
 • płynność finansowania bieżącej działalności firmy
 • gwarancję zminimalizowania ryzyka związanego ze zwłoką w płatnościach przez kontrahentów
 • środki bezpośrednio po sprzedaży towarów i usług
 • dodatkową weryfikację wiarygodności Odbiorcy przez instytucję faktoringową
 • szybkie rozliczenie faktur u dostawców umożliwia negocjowanie dodatkowych rabatów za szybszą płatność
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dłuższe terminy płatności dla kontrahentów

Z Regresem

Kontrahenci odwlekający w czasie zapłatę za towar mogą skutecznie zastopować płynność finansową w każdym przedsiębiorstwie. Posiadając możliwość błyskawicznego zwrotu gotówki za faktury wystawione kontrahentom, firma posiada środki na realizację własnych płatności, nie blokuje środków przeznaczonych na inne cele biznesowe i może swobodnie się rozwijać.

Co zyskuje Przedsiębiorca?
 • uregulowanie płatności za fakturę niezwłocznie po przekazaniu do faktoringu
 • skrócony czas akceptacji Odbiorców do umowy faktoringowej
 • najtańszą formę finansowania z uwagi na brak kosztów ubezpieczenia transakcji
 • finansowanie wierzytelności w stosunku do dużych, jak i do małych odbiorców
 • akceptowalność firm istniejących krócej niż 1 rok na rynku
 • brak wymogu obrotów minimalnych
 • szybkie rozliczenie faktur u dostawców umożliwia negocjowanie dodatkowych rabatów za szybszą płatność
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dłuższe terminy płatności dla kontrahentów
Możliwość finansowania:
 • części obrotu (niektórych faktur)
 • części wystawionej faktury
 • całych kontraktów
 • pojedynczych transakcji (faktur)
 • faktur po terminie płatności
 • faktur pochodzących od tylko jednego kontrahenta